Turundusplaan

Turundusplaani koostamise käigus teeme Sinu ettevõttele 12 kuu turundusplaani, mis annab Sulle konkreetse tegevuskava müügi tõstmiseks, uute klientide leidmiseks ja olemasolevate hoidmiseks.  Kord kuus toimub regulaarne turundusplaani ülevaatus ja seatud eesmärkide ning ülesannete täitmise kontroll.

Oma auto viid Sa kord aastas tervisekontrolli ehk hooldusesse. Kui tihti kontrollid aga oma ettevõtte kõige strateegilisema valdkonna, turunduse, toimivust ja tervist? Mõistlik on oma turundustegevus üle vaadata enne, kui sellele annab hinnangu raamatupidamise aastaaruanne. Turundusplaani koostamise teenus on mõeldud neile ettevõtetele, kes vajavad tuge plaani väljatöötamisel, selle täitmise jälgimisel ning jooksvat nõustamist, kuid selle elluviimise eest hoolitsevad ise (ettevõttes on turundusassistent vm).

Oma kogemustele toetudes ja teiste väikeettevõtete kogemusi kasutades oleme kokku pannud valmispaketi turundusplaani koostamiseks. Arvestame sellega, et väikeettevõtte ressursid (nii raha, aeg kui inimesed) on piiratud.

Turundusplaani väljatöötamine toimub 6-8 etapis. Lisaks tuleb loomulikult nii Sinul kui meil teha kodutööd. Hiljem saame kokku 1 kord kuus, 4 tundi korraga.

Turundusplaani tegemise protsess

ETAPP TEGEVUS TEEMAD
I ETAPP Olukorra kaardistamine. Turu defineerimine, klientide segmenteerimine, konkurentide määratlemine. Tooted, nende unikaalsed müügiargumendid ja hind.
II ETAPPP Tugevuste ja nõrkuste kaardistamine ja senise turundustegevuse analüüs. Ettevõtte tugevused ja nõrkused. Võimalikud muutused turul. Senise turundustegevuse tugevused ja nõrkused.
III ETAPP Ettevõtte tegevussuunad. Ettevõtte eesmärk ja väärtused. Käibe, kasumi jm eesmärgid. Paneme paika protsessid turundusest müügini.
IV ETAPP Lühikokkuvõte eelnevast ja konsultatsioon. Klienditeeninduse ja müügitöö protsesside kaardistamine.
V ETAPP Turunduskommunikatsioon 1. Reklaami, avalikkussuhete, müügitoetuse, kliendisuhtluse planeerimine järgmiseks perioodiks.
VI ETAPP Turunduskommunikatsioon 2. Ettevõtte nähtavus internetis, kodulehe analüüs, suhtlusvõrgustike jm kasutamise vajalikkus.
VII ETAPP Turundusplaan 1. Järgmise 12 kuu konkreetse turundusplaani koostamine. Turunduseelarve.  Müügiosakonna ja klienditeeninduse kaasamine turundusse.
VIII ETAPP Turundusplaan 2. Mõõdikud ja hindamine. Turundusplaan on valmis. Edasise tegevusplaani koostamine. Mõõdikute seadmine. Kokkuvõte.

 

Sinu investeering terve aasta turundusplaani on vaid 3998 eurot!

Turundusplaani alusel saad juhtida oma turundustegevust, saada jooksvat konsultatsiooni ja suurendada müüki 12 kuu jooksul. Ühe kuu investeeringuks teeb see vaid 333 eurot!

Kui Sulle selline turundusplaani valmispakett ei sobi, siis teeme „rätsepatööna” just Sinu ettevõttele sobiliku pakkumise. 3 aastat tööd seniste klientidega on näidanud, et enamasti eelistavad turundusplaani teenust ostvad kliendid ka seda, et Pähkel viib selle turunusplaani ka ellu. Aga küsi kohe lisainformatsiooni, ära oleta. Saada kiri kristel[at]pahkel.ee!

Kui leiad, et turundusspetsialist peaks siiski pidevalt käeulatuses olema, on Sinu jaoks sobiv turundusjuhi teenus.

Pähkel OÜ      |      e-kiri: pahkel[at]pahkel.ee      |      tel +372 50 76 729      |      Privaatsusinfo

Privaat Disain