Müügijuhi teenus

Müügijuhi teenus annab ettevõttele võimaluse kasutada meie kogemusi selleks, et efektiivse ja süstemaatilise müügitegevuse läbi muuta potentsiaalsed kliendid ostvateks klientideks.

 

Millist kasu saab ettevõtte omanik müügijuhi teenusest?

  • Kiire ja erapooletu hinnangu ettevõtte müügitegevuse hetkeseisule.
  • Kompetentsid ja kogemuse ettevõtte pika- ja lühiajaliste müügiplaanide koostamiseks.
  • Tuge juhtkonnale ettevõtte eesmärkidest lähtuva müügi-ja tegevusplaani väljatöötamises.
  • Vahetut ja regulaarset tagasisidet müügivaldkonna probleemidest ja takistustest.
  • Raamistiku ettevõtte müügialase oskusteabe kogumiseks ja süstematiseerimiseks.
  • Tuge müügiüksuse juhtimises tegevusplaani elluviimisel.
  • Järjepideva püstitatud eesmärkide ja saavutatud tulemuse jälgimise ja aruandluse.
  • Võimalus säästa raha töökoha loomise kuludelt, töövahenditelt ja personalikuludelt.

 

 Mida sisaldab müügijuhi teenus?

I     Ettevõtte müügi ajaloo ja hetkeolukorra kaardistus ja analüüs.

II   Ettevõtte strateegiliste ja taktikaliste (st pika- ja lühiajaliste) müügieesmärkide püstitamine.

III  Ettevõtte eesmärkidest lähtuva müügi-ja tegevusplaani väljatöötamine.

IV   Ettevõtte müügivaldkonna oskusteabe süstematiseerimine.

V  Pikaajalise müügi- ja tegevusplaani igapäevane elluviimine.

VI Püstitatud eesmärkide ja saavutatud tulemuse jälgimine.

 

Müügijuhi teenust pakub 20-aastase müügijuhtimise kogemusega Tanel Tammemäe. Taneli kohta loe edasi siit.

NB! Tanel töötab ja viib läbi müügikoolitusi ka vene keeles.

 

SOOVID TASUTA KONSULTATSIOONI?

Kui vajad müügialast tuge, kuid Sa pole kindel, mida on võimalik teha, siis

  • võta alustuseks 2 tundi TASUTA konsultatsiooni

  • ilma igasuguse ostukohustuseta!

 

Saada mulle kohe kiri oma sooviga kristel[at]pahkel.ee

või helista 5076729.

Pähkel OÜ      |      e-kiri: pahkel[at]pahkel.ee      |      tel +372 50 76 729      |      Privaatsusinfo

Privaat Disain